Onze toekomstvisie

Deelnemers van ABP verdienen een goed pensioen. Nu en in de toekomst. Dat willen we samen met u blijven waarmaken. Daarom ontwikkelde ABP samen met deelnemers, gepensioneerden en werkgevers Visie 2020. Een visie op de toekomst van uw pensioen.

Meer keuzevrijheid en beter inzicht

In 2020 kunt u meer persoonlijke keuzes maken binnen uw pensioen. Ook maken we informatie over uw persoonlijke pensioensituatie beter toegankelijk, op een manier die u prettig vindt

Samen pech en geluk delen

Met 2,8 miljoen mensen pensioen opbouwen levert meer op dan een individuele spaarrekening. Samen verdelen we de gevolgen van goede en slechte tijden. Risico’s hoeft u niet alleen te dragen, maar delen we. Hierdoor kunnen we een optimaal beleggingsrendement behalen.

ABP is het fonds van uw keuze

Als u in 2020 pensioen opbouwt bij ABP, is dat niet omdat het verplicht is, maar omdat u vindt dat ABP de beste keuze is. Bijvoorbeeld omdat ABP een fonds is met invloed. We willen onze invloed op de financiële markten en het bedrijfsleven inzetten voor een duurzamere wereld.

Pensioen blijft een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde

De overheid wordt steeds bepalender in de opzet van ons pensioenstelsel. Wij vinden dat werkgevers en werknemers in 2020 weer de ruimte moeten krijgen om zelf hun ambitie voor een goed pensioen waar te maken.

Lees meer over Visie 2020

Met de volgende vraagstukken gaan wij de komende jaren concreet aan de slag:

Hoe verdelen we mee- en tegenvallers eerlijk over de generaties?

Bij ABP delen we samen pech en geluk. Maar niet iedereen profiteert op hetzelfde moment hiervan. Hoe voorkomen we dat jongeren betalen voor het pensioen voor ouderen zonder daar in de toekomst iets voor terug te krijgen?

Hoe zorgen we voor meer keuzevrijheid?

Hoe zorgen we dat u meer keuzes heeft binnen uw pensioen, zonder dat de voordelen van samen opbouwen en risicodelen verloren gaan?

Kunnen we pensioen koppelen aan wonen en zorg?

Welke verbinding is mogelijk tussen pensioen, wonen en zorg? Kunnen we pensioen bijvoorbeeld inzetten om hypotheekschuld af te lossen of een woningaanpassing te financieren?

Hoe dragen we bij aan een duurzame wereld?

ABP wil een duurzaam pensioenfonds zijn. Hoe kunnen we maximaal gebruikmaken van onze invloed als grote belegger voor een duurzame wereld?

Wat is een goed pensioen?

Een goed pensioen biedt zekerheid en koopkracht. Maar 100% zekerheid levert geen 100% koopkracht op. Wat is een optimale balans? Hoe kunnen wij deze balans en de bijbehorende dilemma’s en gevolgen voor u zo inzichtelijk mogelijk maken?

De arbeidsmarkt verandert in hoog tempo, de technologie ontwikkelt zich snel en Europa wordt steeds belangrijker voor ons. Deze trends en veranderingen hebben invloed op pensioen.

Bekijk het trendrapport