Pensioenpremie

Elke maand betalen u en uw werkgever premie voor uw pensioen. U ziet dat terug op uw loonstrookje.

Waar betaalt u voor?

  • Voor ouderdomspensioen (ABP KeuzePensioen of ABP OuderdomsPensioen) en nabestaandenpensioen.
  • Voor als u arbeidsongeschikt raakt. De premie die u hiervoor betaalt, is afhankelijk van de sector waarin u werkt.

Uw werkgever betaalt ook nog overgangspremie VPL.

U en uw werkgever betalen premie voor:

  • Ouderdoms- en nabestaandenpensioen 24,9%: uw werkgever 17,43% en u 7,47%.

Beide premies worden berekend over uw pensioengevend salaris nadat deze verminderd is met de franchise. Daarnaast betaalt uw werkgever 2,6% overgangspremie VPL over uw pensioengevend salaris. De premie voor arbeidsongeschiktheidspensioen verschilt per sector.

Bekijk het overzicht met alle premies per 1 januari 2019

Op 1 januari 2006 is voor veel deelnemers de FPU (dit is een oude prepensioenregeling) vervallen. Om dit te compenseren krijgt u mogelijk voorwaardelijk pensioen. Tenminste als u op 31 december 2005 al pensioen opbouwde bij ABP. Uw werkgever betaalt de premie, u betaalt niets.

  • VPL staat voor: Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling.
  • FPU staat voor: Flexibel Pensioen en Uittreden.

Wat betaalt u in 2019?

Bent u militair, dan betalen u en uw werkgever geen premie VPL en geen premie voor arbeidsongeschiktheidspensioen. U en uw werkgever betalen premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen. De premie is 23,3%. Uw werkgever betaalt 70% van de premie en u 30%.