Arbeidsongeschikt

Als u arbeidsongeschikt bent, zijn de gevolgen voor uw inkomen afhankelijk van hoe lang u al ziek bent.

U bent een jaar ziek. In de meeste cao’s staat dat u 100% salaris blijft ontvangen. De opbouw van uw pensioen verandert dan ook niet. Kijk in de cao hoe dit bij uw werkgever is geregeld.
Tijdens het tweede jaar dat u ziek bent, krijgt u meestal 70% van uw oude salaris. Dit heeft geen gevolgen voor uw pensioenopbouw. Kijk in de cao hoe dit bij uw werkgever is geregeld.

Na twee jaar beoordeelt UWV of u arbeidsongeschikt bent. Dit is bepalend voor uw inkomen en pensioenopbouw. Hoeveel u krijgt, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

  • Bent u minder dan 35% arbeidsongeschikt? Dan kunt u nog minstens 65% van uw oude salaris verdienen. Daarover bouwt u pensioen op. Omdat u geen WIA-uitkering krijgt, heeft u geen recht op ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen. Dat is namelijk een voorwaarde.

  • Bent u 35% of meer arbeidsongeschikt? U krijgt van UWV een WIA-uitkering. U heeft daarom mogelijk recht op premievrije pensioenopbouw. ABP vult uw inkomen aan met ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. Check of u recht heeft op ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen.

U kunt arbeidsongeschiktheidspensioen aanvragen met dit aanvraagformulier.

Mogelijk heeft u recht op voorwaardelijk pensioen. Dit kunt u zien op uw Uniform Pensioenoverzicht dat u één keer per jaar ontvangt. Het voorwaardelijk pensioen is een tegemoetkoming voor het vervallen van de prepensioenregeling FPU. We noemen dit 'voorwaardelijk', omdat het nog niet definitief is. Het kan dus vervallen. Als u arbeidsongeschikt bent en ontslagen wordt, raakt u dit voorwaardelijk pensioen kwijt. Maar dat hoeft niet per se. Bent u 60 jaar of ouder? Dan heeft u de mogelijkheid het voorwaardelijk pensioen veilig te stellen.

Hoe werkt dat veiligstellen?

Bent u 60 jaar of ouder en eindigt uw dienstverband binnenkort en bent u niet van plan (volledig) met pensioen te gaan? Dan kunt u het voorwaardelijk pensioen veiligstellen door nu al 10% ABP KeuzePensioen aan te vragen. U bent dan voor 10% gedeeltelijk met pensioen als u arbeidsongeschikt bent en werkloos wordt. Dit betekent dat dit percentage van uw voorwaardelijk pensioen onvoorwaardelijk wordt en aan uw ABP KeuzePensioen wordt toegevoegd. Het overige deel van het voorwaardelijk pensioen ontvangt u wanneer u volledig met pensioen gaat.
Belangrijk om te weten is dat de hoogte van het overgebleven voorwaardelijk pensioen wel kan wijzigen als gevolg van eventuele wijzigingen in de regeling. Ook kan het veiligstellen van het voorwaardelijk pensioen gevolgen hebben voor de hoogte van eventuele andere uitkeringen die u ontvangt of gaat ontvangen. Uw pensioenuitkering kan bijvoorbeeld in mindering worden gebracht op een andere uitkering. Neem contact op met de uitkerende instantie voor de gevolgen.