Werkloos

U bent werkloos of wordt binnenkort ontslagen. Uw werkgever geeft het einde van uw dienstverband door aan ABP.

Als u een WW-uitkering krijgt, bouwt u nog maar 50% pensioen op. U kunt tot maximaal 100% van wat u eerder opbouwde bijsparen voor meer pensioen.

Werkloosheid heeft gevolgen voor:

Wat de gevolgen voor uw pensioen precies zijn, staat in het pensioenoverzicht dat u 3 maanden na uw ontslagdatum ontvangt. 

Blijft u werkloos en houdt u recht op uw WW-uitkering? Dan stopt uw pensioenopbouw zodra u AOW ontvangt.

Wilt u bijsparen tijdens uw WW-uitkering? De aanvraag om bij te sparen moet u binnen 9 maanden na uw ontslag naar ons toe sturen. U bepaalt zelf hoeveel u wilt bijsparen.

Bereken wat bijsparen u kost en oplevert

Mogelijk heeft u recht op voorwaardelijk pensioen. Dit kunt u zien op uw Uniform Pensioenoverzicht dat u één keer per jaar ontvangt. Het voorwaardelijk pensioen is een tegemoetkoming voor het vervallen van de prepensioenregeling FPU. We noemen dit 'voorwaardelijk', omdat het nog niet definitief is. Het kan dus vervallen. Als u ontslagen wordt, raakt u dit voorwaardelijk pensioen kwijt. Maar dat hoeft niet per se. Bent u 60 jaar of ouder? Dan heeft u de mogelijkheid het voorwaardelijk pensioen veilig te stellen.

Hoe werkt dat veiligstellen?

Bent u 60 jaar of ouder en eindigt uw dienstverband binnenkort en bent u niet van plan (volledig) met pensioen te gaan? Dan kunt u het voorwaardelijk pensioen veiligstellen door nu al 10% ABP KeuzePensioen aan te vragen. U bent dan voor 10% gedeeltelijk met pensioen als u werkloos wordt. Dit betekent dat dit percentage van uw voorwaardelijk pensioen onvoorwaardelijk wordt en aan uw ABP KeuzePensioen wordt toegevoegd. Het overige deel van het voorwaardelijk pensioen ontvangt u wanneer u volledig met pensioen gaat.
Belangrijk om te weten is dat de hoogte van het overgebleven voorwaardelijk pensioen wel kan wijzigen als gevolg van eventuele wijzigingen in de regeling. Ook kan het veiligstellen van het voorwaardelijk pensioen gevolgen hebben voor de hoogte van eventuele andere uitkeringen die u ontvangt of gaat ontvangen. Uw pensioenuitkering kan bijvoorbeeld in mindering worden gebracht op een andere uitkering. Neem contact op met de uitkerende instantie voor de gevolgen.
Dan bouwt u nog voor 50% op van wat u daarvoor aan pensioen opbouwde. U kunt zelf voor 25% of 50% bijsparen om uw pensioen aan te vullen.
Dan bouwt u geen pensioen meer op bij ABP. U ontvangt 3 maanden na uw ontslagdatum een pensioenoverzicht einde deelneming.

Vrijwillige voortzetting pensioenopbouw

Bouwt u geen pensioen op omdat u bijvoorbeeld tussen twee banen zit of een eigen bedrijf start? Dan kunt u uw pensioenopbouw bij ABP vrijwillig voortzetten.

Lees meer over vrijwillige voortzetting pensioenopbouw.